THỐNG KÊ BỘ SỐ LÔ TÔ GAN XỔ SỐ THÁI BÌNH (XSTB) LÂU NGÀY NHẤT CHƯA VỀ

Thống kê lô tô gan Thái Bình ngày 24/01/2019

3.05 / 5 trên 10 lượt đánh giá

Tính năng này thống kê ngày ra, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số đó chưa về (Ví dụ: chọn biên độ gan = 10 bạn sẽ xem được thống kê các bộ số chưa về trong 10 lần quay tính đến ngày mở thưởng hôm nay)

* Thống kê lô gan cho bạn biết: Bộ số loto chưa về trong những lần mở thưởng gần đây, bảng thống kê ngày gan cực đại của bộ số loto từ 00 đến 99, số ngày gan là số lần mở thưởng mà bộ số loto chưa về (Tính đến ngày hôm nay)

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số Thái Bình, soạn tin TKTB gửi 8512 (5000đ)


  • (Số lần mở thưởng gần đây nhất )

Thống kê lô gan Thái Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
83 05-01-2019 18 27
06 09-01-2019 14 25
01 10-01-2019 13 24
41 11-01-2019 12 24
00 12-01-2019 11 28
24 12-01-2019 11 26
30 13-01-2019 10 29
32 13-01-2019 10 24
04 14-01-2019 9 34

Thống kê cặp lô gan Thái Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 - 90 15-01-2019 8 17
12 - 21 17-01-2019 6 13
49 - 94 18-01-2019 5 13
13 - 31 19-01-2019 4 15
15 - 51 19-01-2019 4 17
06 - 60 20-01-2019 3 16
28 - 82 20-01-2019 3 17
45 - 54 20-01-2019 3 11
67 - 76 20-01-2019 3 21
02 - 20 21-01-2019 2 15

Thống kê giải đặc biệt Thái Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
06 18-10-2016 819
90 11-10-2017 465
51 01-02-2018 352
25 09-02-2018 344
07 13-03-2018 316
13 23-03-2018 306
12 02-04-2018 296
09 06-04-2018 292
52 15-04-2018 283
46 16-04-2018 282

Thống kê đầu giải đặc biệt Thái Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 09-01-2019 15
5 10-01-2019 14
3 13-01-2019 11
4 14-01-2019 10
8 18-01-2019 6
9 19-01-2019 5
0 20-01-2019 4
6 21-01-2019 3
2 22-01-2019 2
1 23-01-2019 1

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thái Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
3 30-12-2018 25
7 04-01-2019 20
4 12-01-2019 12
1 13-01-2019 11
5 15-01-2019 9
6 17-01-2019 7
8 20-01-2019 4
2 21-01-2019 3
9 22-01-2019 2
0 23-01-2019 1

Thảo luận