THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT - GIẢI ĐB KQXSDL

Thống kê đầu đuôi đặc biệt

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
  • Từ Đến

    Xem theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Đà Lạt từ 20-08-2018 đến 19-09-2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16-09-2018
07
09-09-2018
36
02-09-2018
49
26-08-2018
63
Tổng 1
0
0
1
1
0
1
0
0
0

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Đà Lạt từ 20-08-2018 đến 19-09-2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16-09-2018
07
09-09-2018
36
02-09-2018
49
26-08-2018
63
Tổng 0
0
0
1
0
0
1
1
0
1

Thảo luận