THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI GIẢI ĐẶC BIỆT KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT - GIẢI ĐB KQXSDL

Thống kê đầu đuôi đặc biệt

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt các bộ số của từng tỉnh, miền theo khoảng thời gian bạn lựa chọn

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo 30 lần mở thưởng gần đây, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn hoặc biên độ 30 lần, 60 lần, 100 lần mở thưởng gần đây
  • Từ Đến

    Xem theo biên độ ngày

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Đà Lạt từ 17-06-2018 đến 17-07-2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15-07-2018
83
08-07-2018
88
01-07-2018
17
24-06-2018
10
17-06-2018
18
Tổng 0
3
0
0
0
0
0
0
2
0

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt Đà Lạt từ 17-06-2018 đến 17-07-2018

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15-07-2018
83
08-07-2018
88
01-07-2018
17
24-06-2018
10
17-06-2018
18
Tổng 1
0
0
1
0
0
0
1
2
0

Thảo luận