Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ r

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 rắn vào nhà 22, 26, 30
2 Rắn 56,76
3 rắn bơi 21, 82
4 rắn cắn 14, 59, 95
5 rắn cắn gót chân 57
6 rắn cắn người 43, 73
7 rắn 32 – 42 – 72
8 rắn đất 38, 78
9 rắn đuổi 69
10 rắn hai đầu 51, 15
11 rắn hổ mang 32, 82
12 rắn khổng lồ 28, 82
13 rắn lột xác 40, 41
14 rắn quấn 05, 15, 51
15 rắn quấn chân 96
16 rắn quấn người 49, 97
17 rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
18 Răng 56,32
19 răng giả 52, 85
20 râu 03, 53, 07, 75