Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ c

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 13,63
2 cá cảnh 40
3 cá chép 08, 80
4 Cá chết 73,46
5 cá chuối 59
6 cá chuồn 54, 48
7 ca hát 07, 57, 94
8 ca hát vui chơi 19, 29
9 Cá heo 90, 95
10 Cá mập 09, 79
11 cá mây chiều 82, 28
12 cá nướng 48, 68
13 cá rô 20, 40, 82
14 Cá rồng 81
15 cá sấu 89, 58
16 cá thường 56
17 cá to nhỏ 09
18 cá trạch 85
19 cá trắm 01, 41, 81, 43
20 cá trắng 05 - 50