Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ a

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 âm hộ 17, 71, 21
2 ân ái 25, 75
3 ăn cắp xe đạp 34
4 ăn chay 86, 85
5 ăn chua 93, 39
6 ăn cỗ 26, 62
7 ăn cơm 74, 85
8 ăn củ đậu 38, 39
9 ăn hoa quả 26, 62
10 ăn khoai 75, 85, 58
11 ăn mày 01
12 ăn thịt mèo 19, 91
13 ăn thịt người 83, 85
14 ăn tiệc 83, 87
15 ăn tôm 83, 89
16 ăn trộm 01,90
17 ăn trộm cá 63, 73, 87
18 ăn trộm xe máy 04
19 ăn trưa 01,02,92
20 anh 07