MƠ THẤY ĂN MÀY - CHIÊM BAO THẤY ĂN MÀY ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy ăn mày

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • ăn mày
    01

Giải mã giấc mơ thấy ăn mày

- Chiêm bao thấy mình đi ăn mày là sắp có công việc làm.

- Thấy cụ già ăn mày là được thăng tiến.

- Thấy bà lão ăn mày là con cái làm nên.

- Thấy bố thí cho người ăn mày là có tài lộc bất ngờ.

- Mơ thấy ăn mày (hành khất) : triệu chứng xấu cần tu sửa tính tình.

Bạn nên đánh con 01, nếu bạn mơ thấy ăn mày.

Gợi ý mơ thấy