SỚ ĐẦU ĐUÔI MT THỨ 5 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG THỨ 5

>

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5

Thứ năm
05/11/2009
Bình Định
5415
Quảng Trị
0513
Quảng Bình
2003
Thứ năm
29/10/2009
Bình Định
9579
Quảng Trị
4700
Quảng Bình
7917
Thứ năm
22/10/2009
Bình Định
3891
Quảng Trị
1453
Quảng Bình
1346
Thứ năm
15/10/2009
Bình Định
1947
Quảng Trị
7696
Quảng Bình
4622
Thứ năm
08/10/2009
Bình Định
9871
Quảng Trị
7021
Quảng Bình
9762
Thứ năm
01/10/2009
Bình Định
5263
Quảng Trị
2033
Quảng Bình
8451
Thứ năm
24/09/2009
Bình Định
5659
Quảng Trị
0500
Quảng Bình
7600
Thứ năm
17/09/2009
Bình Định
3899
Quảng Trị
7204
Quảng Bình
6494
Thứ năm
10/09/2009
Bình Định
5934
Quảng Trị
5882
Quảng Bình
4467
Thứ năm
03/09/2009
Bình Định
5016
Quảng Trị
4394
Quảng Bình
3057
Thứ năm
27/08/2009
Bình Định
6471
Quảng Trị
1479
Quảng Bình
3156
Thứ năm
20/08/2009
Bình Định
2733
Quảng Trị
0044
Quảng Bình
2337
Thứ năm
13/08/2009
Bình Định
3227
Quảng Trị
6423
Quảng Bình
7658
Thứ năm
06/08/2009
Bình Định
8531
Quảng Trị
1938
Quảng Bình
8379
Thứ năm
30/07/2009
Bình Định
5417
Quảng Trị
3090
Quảng Bình
0063
Thứ năm
23/07/2009
Bình Định
1094
Quảng Trị
9026
Quảng Bình
6738
Thứ năm
16/07/2009
Bình Định
2300
Quảng Trị
9911
Quảng Bình
5561
Thứ năm
09/07/2009
Bình Định
1946
Quảng Trị
2048
Quảng Bình
8132
Thứ năm
02/07/2009
Bình Định
7756
Quảng Trị
4302
Quảng Bình
0771
Thứ năm
25/06/2009
Bình Định
0702
Quảng Trị
3923
Quảng Bình
5408
Thứ năm
18/06/2009
Bình Định
3370
Quảng Trị
6522
Quảng Bình
9206
Thứ năm
11/06/2009
Bình Định
2796
Quảng Trị
8725
Quảng Bình
0092
Thứ năm
04/06/2009
Bình Định
7621
Quảng Trị
9562
Quảng Bình
5227
Thứ năm
28/05/2009
Bình Định
8902
Quảng Trị
3289
Quảng Bình
4866
Thứ năm
21/05/2009
Bình Định
4996
Quảng Trị
3280
Quảng Bình
7348
Thứ năm
14/05/2009
Bình Định
6946
Quảng Trị
0790
Quảng Bình
3653
Thứ năm
07/05/2009
Bình Định
3557
Quảng Trị
5487
Quảng Bình
2158
Thứ năm
30/04/2009
Bình Định
0255
Quảng Trị
3220
Quảng Bình
3187
Thứ năm
23/04/2009
Bình Định
0376
Quảng Trị
2507
Quảng Bình
6088
Thứ năm
16/04/2009
Bình Định
1035
Quảng Trị
2140
Quảng Bình
3628