SỚ ĐẦU ĐUÔI MT THỨ 5 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG THỨ 5

>

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 5

Thứ năm
06/08/2009
Bình Định
8531
Quảng Trị
1938
Quảng Bình
8379
Thứ năm
30/07/2009
Bình Định
5417
Quảng Trị
3090
Quảng Bình
0063
Thứ năm
23/07/2009
Bình Định
1094
Quảng Trị
9026
Quảng Bình
6738
Thứ năm
16/07/2009
Bình Định
2300
Quảng Trị
9911
Quảng Bình
5561
Thứ năm
09/07/2009
Bình Định
1946
Quảng Trị
2048
Quảng Bình
8132
Thứ năm
02/07/2009
Bình Định
7756
Quảng Trị
4302
Quảng Bình
0771
Thứ năm
25/06/2009
Bình Định
0702
Quảng Trị
3923
Quảng Bình
5408
Thứ năm
18/06/2009
Bình Định
3370
Quảng Trị
6522
Quảng Bình
9206
Thứ năm
11/06/2009
Bình Định
2796
Quảng Trị
8725
Quảng Bình
0092
Thứ năm
04/06/2009
Bình Định
7621
Quảng Trị
9562
Quảng Bình
5227
Thứ năm
28/05/2009
Bình Định
8902
Quảng Trị
3289
Quảng Bình
4866
Thứ năm
21/05/2009
Bình Định
4996
Quảng Trị
3280
Quảng Bình
7348
Thứ năm
14/05/2009
Bình Định
6946
Quảng Trị
0790
Quảng Bình
3653
Thứ năm
07/05/2009
Bình Định
3557
Quảng Trị
5487
Quảng Bình
2158
Thứ năm
30/04/2009
Bình Định
0255
Quảng Trị
3220
Quảng Bình
3187
Thứ năm
23/04/2009
Bình Định
0376
Quảng Trị
2507
Quảng Bình
6088
Thứ năm
16/04/2009
Bình Định
1035
Quảng Trị
2140
Quảng Bình
3628
Thứ năm
09/04/2009
Bình Định
7288
Quảng Trị
2876
Quảng Bình
0535
Thứ năm
02/04/2009
Bình Định
8162
Quảng Trị
8842
Quảng Bình
6766
Thứ năm
26/03/2009
Bình Định
7557
Quảng Trị
9352
Quảng Bình
8294
Thứ năm
19/03/2009
Bình Định
6477
Quảng Trị
0248
Quảng Bình
3272
Thứ năm
12/03/2009
Bình Định
7769
Quảng Trị
2361
Quảng Bình
2779
Thứ năm
05/03/2009
Bình Định
0216
Quảng Trị
5136
Quảng Bình
5620
Thứ năm
26/02/2009
Bình Định
1461
Quảng Trị
1429
Quảng Bình
0903
Thứ năm
19/02/2009
Bình Định
7621
Quảng Trị
4275
Quảng Bình
6465
Thứ năm
12/02/2009
Bình Định
8930
Quảng Trị
8905
Quảng Bình
8492
Thứ năm
05/02/2009
Bình Định
2031
Quảng Trị
5540
Quảng Bình
0488
Thứ năm
29/01/2009
Bình Định
1333
Quảng Trị
0942
Quảng Bình
9883
Thứ năm
22/01/2009
Bình Định
3446
Quảng Trị
9434
Quảng Bình
9620
Thứ năm
15/01/2009
Bình Định
4647
Quảng Trị
7954
Quảng Bình
3117