SỚ ĐẦU ĐUÔI MT THỨ 2 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG THỨ 2

>

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2

Thứ hai
11/05/2009
Thừa Thiên Huế
3424
Phú Yên
7541
Thứ hai
04/05/2009
Thừa Thiên Huế
1829
Phú Yên
9400
Thứ hai
27/04/2009
Thừa Thiên Huế
2472
Phú Yên
1986
Thứ hai
20/04/2009
Thừa Thiên Huế
1689
Phú Yên
2726
Thứ hai
13/04/2009
Thừa Thiên Huế
3533
Phú Yên
9795
Thứ hai
06/04/2009
Thừa Thiên Huế
8884
Phú Yên
5412
Thứ hai
30/03/2009
Thừa Thiên Huế
3798
Phú Yên
3295
Thứ hai
23/03/2009
Thừa Thiên Huế
1096
Phú Yên
6502
Thứ hai
16/03/2009
Thừa Thiên Huế
0104
Phú Yên
5096
Thứ hai
09/03/2009
Thừa Thiên Huế
9684
Phú Yên
9554
Thứ hai
02/03/2009
Thừa Thiên Huế
2689
Phú Yên
8004
Thứ hai
23/02/2009
Thừa Thiên Huế
1364
Phú Yên
4775
Thứ hai
16/02/2009
Thừa Thiên Huế
8880
Phú Yên
7159
Thứ hai
09/02/2009
Thừa Thiên Huế
5674
Phú Yên
0029
Thứ hai
02/02/2009
Thừa Thiên Huế
9057
Phú Yên
0187
Thứ hai
26/01/2009
Thừa Thiên Huế
3415
Phú Yên
5589
Thứ hai
19/01/2009
Thừa Thiên Huế
1162
Phú Yên
4400
Thứ hai
12/01/2009
Thừa Thiên Huế
3148
Phú Yên
4347
Thứ hai
05/01/2009
Thừa Thiên Huế
0371
Phú Yên
0489