SỚ ĐẦU ĐUÔI MT THỨ 2 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG THỨ 2

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 2

Thứ hai
19/10/2009
Thừa Thiên Huế
7731
Phú Yên
3127
Thứ hai
12/10/2009
Thừa Thiên Huế
1454
Phú Yên
6843
Thứ hai
05/10/2009
Thừa Thiên Huế
7144
Phú Yên
1046
Thứ hai
28/09/2009
Thừa Thiên Huế
7578
Phú Yên
9103
Thứ hai
21/09/2009
Thừa Thiên Huế
6098
Phú Yên
3062
Thứ hai
14/09/2009
Thừa Thiên Huế
0963
Phú Yên
3957
Thứ hai
07/09/2009
Thừa Thiên Huế
1884
Phú Yên
7887
Thứ hai
31/08/2009
Thừa Thiên Huế
5161
Phú Yên
0403
Thứ hai
24/08/2009
Thừa Thiên Huế
7967
Phú Yên
7049
Thứ hai
17/08/2009
Thừa Thiên Huế
4156
Phú Yên
7104
Thứ hai
10/08/2009
Thừa Thiên Huế
6030
Phú Yên
4682
Thứ hai
03/08/2009
Thừa Thiên Huế
8070
Phú Yên
3188
Thứ hai
27/07/2009
Thừa Thiên Huế
1828
Phú Yên
6107
Thứ hai
20/07/2009
Thừa Thiên Huế
4028
Phú Yên
5067
Thứ hai
13/07/2009
Thừa Thiên Huế
8915
Phú Yên
9016
Thứ hai
06/07/2009
Thừa Thiên Huế
4067
Phú Yên
6337
Thứ hai
29/06/2009
Thừa Thiên Huế
1112
Phú Yên
0721
Thứ hai
22/06/2009
Thừa Thiên Huế
2927
Phú Yên
7268
Thứ hai
15/06/2009
Thừa Thiên Huế
0197
Phú Yên
6304
Thứ hai
08/06/2009
Thừa Thiên Huế
0428
Phú Yên
4736
Thứ hai
01/06/2009
Thừa Thiên Huế
3035
Phú Yên
6558
Thứ hai
25/05/2009
Thừa Thiên Huế
8286
Phú Yên
8457
Thứ hai
18/05/2009
Thừa Thiên Huế
2246
Phú Yên
3309
Thứ hai
11/05/2009
Thừa Thiên Huế
3424
Phú Yên
7541
Thứ hai
04/05/2009
Thừa Thiên Huế
1829
Phú Yên
9400
Thứ hai
27/04/2009
Thừa Thiên Huế
2472
Phú Yên
1986
Thứ hai
20/04/2009
Thừa Thiên Huế
1689
Phú Yên
2726
Thứ hai
13/04/2009
Thừa Thiên Huế
3533
Phú Yên
9795
Thứ hai
06/04/2009
Thừa Thiên Huế
8884
Phú Yên
5412
Thứ hai
30/03/2009
Thừa Thiên Huế
3798
Phú Yên
3295