SỚ ĐẦU ĐUÔI MT CHỦ NHẬT - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG CHỦ NHẬT

Sớ đầu đuôi miền Trung chủ nhật

Chủ nhật
18/10/2009
Khánh Hòa
5744
Kon Tum
5823
Chủ nhật
11/10/2009
Khánh Hòa
9500
Kon Tum
1047
Chủ nhật
04/10/2009
Khánh Hòa
9395
Kon Tum
9842
Chủ nhật
27/09/2009
Khánh Hòa
9613
Kon Tum
2702
Chủ nhật
20/09/2009
Khánh Hòa
8631
Kon Tum
8363
Chủ nhật
13/09/2009
Khánh Hòa
9274
Kon Tum
1043
Chủ nhật
06/09/2009
Khánh Hòa
6462
Kon Tum
2638
Chủ nhật
30/08/2009
Khánh Hòa
8001
Kon Tum
9499
Chủ nhật
23/08/2009
Khánh Hòa
0563
Kon Tum
7975
Chủ nhật
16/08/2009
Khánh Hòa
7511
Kon Tum
8092
Chủ nhật
09/08/2009
Khánh Hòa
6291
Kon Tum
3881
Chủ nhật
02/08/2009
Kon Tum
3558
Chủ nhật
26/07/2009
Khánh Hòa
0344
Kon Tum
4711
Chủ nhật
19/07/2009
Khánh Hòa
5519
Kon Tum
5519
Chủ nhật
12/07/2009
Khánh Hòa
0436
Kon Tum
5489
Chủ nhật
05/07/2009
Khánh Hòa
5987
Kon Tum
4301
Chủ nhật
28/06/2009
Khánh Hòa
6900
Kon Tum
5008
Chủ nhật
21/06/2009
Khánh Hòa
1573
Kon Tum
0200
Chủ nhật
14/06/2009
Khánh Hòa
3496
Kon Tum
3869
Chủ nhật
07/06/2009
Khánh Hòa
4677
Kon Tum
1234
Chủ nhật
31/05/2009
Khánh Hòa
0129
Kon Tum
2587
Chủ nhật
24/05/2009
Khánh Hòa
1683
Kon Tum
4482
Chủ nhật
17/05/2009
Khánh Hòa
4564
Kon Tum
2162
Chủ nhật
10/05/2009
Khánh Hòa
8780
Kon Tum
7888
Chủ nhật
03/05/2009
Khánh Hòa
3455
Kon Tum
8890
Chủ nhật
26/04/2009
Khánh Hòa
7899
Kon Tum
4658
Chủ nhật
19/04/2009
Khánh Hòa
0882
Chủ nhật
12/04/2009
Khánh Hòa
0879
Kon Tum
6825
Chủ nhật
05/04/2009
Khánh Hòa
8971
Kon Tum
5700
Chủ nhật
29/03/2009
Khánh Hòa
0934
Kon Tum
6609