SỚ ĐẦU ĐUÔI MN THỨ 4 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM THỨ 4

>

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

« 3 4 5 6 »
Thứ tư
14/02/2018
Đồng Nai
7519
Cần Thơ
2274
Sóc Trăng
1827
Thứ tư
07/02/2018
Đồng Nai
8011
Cần Thơ
3099
Sóc Trăng
6169
Thứ tư
31/01/2018
Đồng Nai
5378
Cần Thơ
1935
Sóc Trăng
4338
Thứ tư
24/01/2018
Đồng Nai
0857
Cần Thơ
9907
Sóc Trăng
6764
Thứ tư
17/01/2018
Đồng Nai
8053
Cần Thơ
1107
Sóc Trăng
4534
Thứ tư
10/01/2018
Đồng Nai
7976
Cần Thơ
7663
Sóc Trăng
9274
Thứ tư
03/01/2018
Đồng Nai
7186
Cần Thơ
8365
Sóc Trăng
1823
Thứ tư
27/12/2017
Đồng Nai
6249
Cần Thơ
2408
Sóc Trăng
6703
Thứ tư
20/12/2017
Đồng Nai
3794
Cần Thơ
9009
Sóc Trăng
4198
Thứ tư
13/12/2017
Đồng Nai
7010
Cần Thơ
6802
Sóc Trăng
9380
Thứ tư
06/12/2017
Đồng Nai
6148
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9771
Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ tư
22/11/2017
Đồng Nai
2370
Cần Thơ
2412
Sóc Trăng
2701
Thứ tư
15/11/2017
Đồng Nai
7403
Cần Thơ
4997
Sóc Trăng
6431
Thứ tư
08/11/2017
Đồng Nai
8517
Cần Thơ
1012
Sóc Trăng
0616
Thứ tư
01/11/2017
Đồng Nai
3099
Cần Thơ
4419
Sóc Trăng
6335
Thứ tư
25/10/2017
Đồng Nai
6390
Cần Thơ
4973
Sóc Trăng
8762
Thứ tư
18/10/2017
Đồng Nai
4296
Cần Thơ
0973
Sóc Trăng
1353
Thứ tư
11/10/2017
Đồng Nai
6115
Cần Thơ
8583
Sóc Trăng
1695
Thứ tư
04/10/2017
Đồng Nai
8813
Cần Thơ
1881
Sóc Trăng
2707
Thứ tư
27/09/2017
Đồng Nai
8894
Cần Thơ
5024
Sóc Trăng
0263
Thứ tư
20/09/2017
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4408
Sóc Trăng
0080
Thứ tư
13/09/2017
Đồng Nai
6080
Cần Thơ
3166
Sóc Trăng
3648
Thứ tư
06/09/2017
Đồng Nai
0384
Cần Thơ
8179
Sóc Trăng
8668
Thứ tư
30/08/2017
Đồng Nai
3990
Cần Thơ
8419
Sóc Trăng
3054
Thứ tư
23/08/2017
Đồng Nai
1226
Cần Thơ
5227
Sóc Trăng
2439
Thứ tư
16/08/2017
Đồng Nai
2938
Cần Thơ
2635
Sóc Trăng
4543
Thứ tư
09/08/2017
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
4915
Sóc Trăng
7587
Thứ tư
02/08/2017
Đồng Nai
4208
Cần Thơ
4707
Sóc Trăng
2737
Thứ tư
26/07/2017
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Sóc Trăng
3219