SỚ ĐẦU ĐUÔI MN THỨ 4 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM THỨ 4

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
04/05/2011
Đồng Nai
9430
Cần Thơ
8763
Sóc Trăng
4024
Thứ tư
27/04/2011
Đồng Nai
5563
Cần Thơ
2578
Sóc Trăng
3195
Thứ tư
20/04/2011
Đồng Nai
6169
Cần Thơ
0540
Sóc Trăng
8817
Thứ tư
13/04/2011
Đồng Nai
2278
Cần Thơ
1082
Sóc Trăng
0164
Thứ tư
06/04/2011
Đồng Nai
9946
Cần Thơ
8789
Sóc Trăng
8041
Thứ tư
30/03/2011
Đồng Nai
8761
Cần Thơ
5058
Sóc Trăng
2214
Thứ tư
23/03/2011
Đồng Nai
1644
Cần Thơ
6312
Sóc Trăng
2963
Thứ tư
16/03/2011
Đồng Nai
8425
Cần Thơ
3070
Sóc Trăng
8999
Thứ tư
09/03/2011
Đồng Nai
9265
Cần Thơ
6593
Sóc Trăng
1996
Thứ tư
02/03/2011
Đồng Nai
6734
Cần Thơ
8183
Sóc Trăng
3389
Thứ tư
23/02/2011
Đồng Nai
6028
Cần Thơ
0831
Sóc Trăng
2369
Thứ tư
16/02/2011
Đồng Nai
1623
Cần Thơ
7938
Sóc Trăng
2863
Thứ tư
09/02/2011
Đồng Nai
8382
Cần Thơ
9336
Sóc Trăng
2213
Thứ tư
02/02/2011
Đồng Nai
2226
Cần Thơ
4944
Sóc Trăng
2265
Thứ tư
26/01/2011
Đồng Nai
3867
Cần Thơ
0800
Sóc Trăng
6602
Thứ tư
19/01/2011
Đồng Nai
4378
Cần Thơ
7787
Sóc Trăng
2589
Thứ tư
12/01/2011
Đồng Nai
6665
Cần Thơ
3349
Sóc Trăng
2973
Thứ tư
05/01/2011
Đồng Nai
0814
Cần Thơ
2744
Sóc Trăng
7311
Thứ tư
29/12/2010
Đồng Nai
1130
Cần Thơ
9597
Sóc Trăng
5954
Thứ tư
22/12/2010
Đồng Nai
2945
Cần Thơ
8257
Sóc Trăng
8909
Thứ tư
15/12/2010
Đồng Nai
4163
Cần Thơ
5541
Sóc Trăng
2549
Thứ tư
08/12/2010
Đồng Nai
4415
Cần Thơ
6220
Sóc Trăng
0237
Thứ tư
01/12/2010
Đồng Nai
9621
Cần Thơ
1963
Sóc Trăng
7402
Thứ tư
24/11/2010
Đồng Nai
2201
Cần Thơ
1297
Sóc Trăng
6476
Thứ tư
17/11/2010
Đồng Nai
1394
Cần Thơ
8589
Sóc Trăng
1327
Thứ tư
10/11/2010
Đồng Nai
6876
Cần Thơ
5385
Sóc Trăng
4446
Thứ tư
03/11/2010
Đồng Nai
4031
Cần Thơ
3562
Sóc Trăng
8139
Thứ tư
27/10/2010
Đồng Nai
3109
Cần Thơ
2659
Sóc Trăng
2021
Thứ tư
20/10/2010
Đồng Nai
1477
Cần Thơ
1949
Sóc Trăng
0148
Thứ tư
13/10/2010
Đồng Nai
0031
Cần Thơ
2289
Sóc Trăng
8645