SỚ ĐẦU ĐUÔI MN THỨ 2 - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM THỨ 2

>

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2

Thứ hai
11/05/2009
TP Hồ Chí Minh
5673
Đồng Tháp
6899
Cà Mau
7564
Thứ hai
04/05/2009
TP Hồ Chí Minh
0148
Đồng Tháp
6717
Cà Mau
5844
Thứ hai
27/04/2009
TP Hồ Chí Minh
6010
Đồng Tháp
1857
Cà Mau
8398
Thứ hai
20/04/2009
TP Hồ Chí Minh
3485
Đồng Tháp
4172
Cà Mau
2670
Thứ hai
13/04/2009
TP Hồ Chí Minh
8064
Đồng Tháp
1622
Cà Mau
4551
Thứ hai
06/04/2009
TP Hồ Chí Minh
0586
Đồng Tháp
2710
Cà Mau
6025
Thứ hai
30/03/2009
TP Hồ Chí Minh
5761
Đồng Tháp
5913
Cà Mau
4068
Thứ hai
23/03/2009
TP Hồ Chí Minh
3345
Đồng Tháp
5288
Cà Mau
7504
Thứ hai
16/03/2009
TP Hồ Chí Minh
1711
Đồng Tháp
4432
Cà Mau
1177
Thứ hai
09/03/2009
TP Hồ Chí Minh
3355
Đồng Tháp
4471
Cà Mau
3754
Thứ hai
02/03/2009
TP Hồ Chí Minh
2428
Đồng Tháp
5616
Cà Mau
6397
Thứ hai
23/02/2009
TP Hồ Chí Minh
5026
Đồng Tháp
9658
Cà Mau
6358
Thứ hai
16/02/2009
TP Hồ Chí Minh
7744
Đồng Tháp
5129
Cà Mau
5172
Thứ hai
09/02/2009
TP Hồ Chí Minh
1892
Đồng Tháp
0155
Cà Mau
6456
Thứ hai
02/02/2009
TP Hồ Chí Minh
7982
Đồng Tháp
0543
Cà Mau
1302
Thứ hai
26/01/2009
TP Hồ Chí Minh
2733
Đồng Tháp
6091
Cà Mau
1354
Thứ hai
19/01/2009
TP Hồ Chí Minh
0772
Đồng Tháp
7072
Cà Mau
9794
Thứ hai
12/01/2009
TP Hồ Chí Minh
4593
Đồng Tháp
7256
Cà Mau
6209
Thứ hai
05/01/2009
TP Hồ Chí Minh
8097
Đồng Tháp
8974
Cà Mau
2230