SỚ ĐẦU ĐUÔI MB CHỦ NHẬT - SỚ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHỦ NHẬT

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 07/04/2002 81, 08, 12, 11 34192
Chủ nhật, 31/03/2002 31, 18, 46, 57 80920
Chủ nhật, 24/03/2002 70, 35, 00, 43 70220
Chủ nhật, 17/03/2002 88, 68, 81, 58 44180
Chủ nhật, 10/03/2002 04, 47, 18, 17 46057
Chủ nhật, 03/03/2002 98, 07, 03, 34 41355
Chủ nhật, 24/02/2002 73, 60, 74, 17 75141
Chủ nhật, 17/02/2002 59, 95, 05, 85 26450
Chủ nhật, 03/02/2002 78, 87, 97, 22 98256
Chủ nhật, 27/01/2002 95, 14, 16, 90 74052
Chủ nhật, 20/01/2002 55, 26, 21, 77 82892
Chủ nhật, 13/01/2002 35, 44, 31, 27 66694
Chủ nhật, 06/01/2002 87, 32, 53, 83 65651