Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ v

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 vàng ngọc 03, 63, 83
2 vợ chết 07, 38, 78
3 vạc 73
4 Vàng 66, 86
5 vào vườn 09, 90
6 vây hãm 03, 04
7 vay mượn 06, 86
8 ve gái 65, 63
9 ve sầu 30, 80
10 vệ sĩ 10, 20, 80, 81
11 vé xổ số 08, 28
12 vết máu 05, 32, 64
13 viên đá nhỏ 00, 05, 38
14 02
15 vợ chồng cãi nhau 01, 02, 52
16 vợ tự tử 08, 18, 56
17 vòng hoa 14, 41
18 93, 51, 90, 09
19 vũ trụ 00, 01
20 vua quan 03, 43, 93