Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ s

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 sấm sét 94, 95, 54
2 sang nhà láng giềng 42, 43, 64
3 sao 05
4 sao trên trời 33, 38
5 sắt 93, 58
6 Sâu 24,80
7 say rượu 35, 45, 90
8 sinh đẻ 27, 56
9 sinh em bé 09, 63
10 sinh lí hai người 02, 22
11 Số đề 39,41
12 sổ điểm 30, 35
13 sợ ma 75, 23, 96
14 sách 38, 88
15 sông 06, 01
16 sông ngòi 42
17 sư sãi 76, 46
18 sư tử 05, 45, 25
19 sụt lở 09, 13