Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ q

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 quả 26, 60
2 quả bàng 31, 32
3 quả bóng 11, 45, 72
4 quả bưởi 20, 26, 30
5 quả cam 05, 25, 55
6 quạ chết 36, 80, 85
7 quả chuối 34, 43
8 quả đu đủ 58, 98
9 quả dừa 50, 70, 09
10 quả na 13, 14
11 quả quất 30, 70
12 quả rụng 89, 39
13 quả trên cây 84, 48
14 quái vật 30, 39, 17
15 quần áo 06, 09
16 quần áo vá nhiều 01, 11
17 quần lót 02, 59
18 quan tài 06, 56, 26
19 quan tài có xác chết 74, 21
20 quan tài mở nắp 31, 36