Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ o

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 ổ khóa 95, 86
2 ô tô cháy 47, 56
3 ô tô kẹp chết người 07, 70
4 Ở tù 19,25
5 ôm nhau 64, 85, 97
6 ong 16, 56, 96
7 ông chủ 21, 26, 22, 27
8 ông cụ già 15, 65, 56, 96
9 ông già 36, 76, 56
10 ông già cho quà 75
11 ông sãi bà sãi 16, 56, 36
12 ông sư 16, 61, 36
13 ông trời 37
14 ông tướng 82, 28
15 ông tượng 82, 06, 43, 88