Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ m

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 Mơ thấy cái nhà – Chiêm bao thấy cái nhà đánh con gì? 01, 26, 73, 14
2 máu 19, 69, 64
3 Ma 22,36
4 ma hiện hình 02, 37
5 mặc áo đẹp 12, 33
6 mắc điện trên cột 07, 70
7 mặc nhiều quần 06
8 mặc nhiều quần áo 79
9 mâm cơm 87, 78
10 mâm cơm nhiều người 29, 94
11 mắt 62, 82, 11, 21, 91, 51
12 mất cắp 86, 84, 39
13 mất của 35, 44, 66
14 mặt nạ 30, 35, 32
15 mất ô tô 52, 28
16 mặt trăng 18, 28
17 mặt trời 01, 02
18 mất trộm 01, 03, 43
19 mất trộm ti vi 15, 78
20 mất ví 67