Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ k

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 kẻ cướp 03, 83
2 kẻ trộm cậy cửa 79, 20
3 kết hôn 75, 60, 26, 02
4 két xăng 64, 74
5 kêu cứu 35, 65
6 khách hàng 30, 89
7 khách sạn 32, 47
8 khai thác vàng 12, 21, 01, 10
9 khăn mặt 20, 25, 52
10 khăn màu hồng 04, 24
11 khăn nhung 78
12 khâu vá 36
13 khỉ 56
14 khí giới 70
15 khiêu vũ 42, 47, 43
16 khó đẻ 91, 96, 19
17 khỏa thân 18, 81, 84, 48
18 khoai lang 51, 52, 95
19 khoang tàu 41, 71
20 khung xe đạp 89