Sổ mơ giải mộng bắt đầu bằng chữ b

Giải mã giấc mơ - giải mộng chiêm bao

Tìm với từ bắt đầu:
STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 bánh ngọt 52, 02
2 bánh pháo 34
3 bánh xe 82
4 báo 26, 62
5 bao diêm 65
6 bắp cải 50, 52
7 bắp ngô 85, 35, 53
8 bát 31, 38
9 bắt cá ở suối 45, 54
10 bát đĩa 85, 87
11 bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
12 bắt được rắn 05, 25, 72
13 bật lửa 07, 70, 75
14 bát nhang 02, 52, 24
15 bắt rận cho chó 93, 83
16 bến xe 58, 98
17 bếp lò 43, 63, 83
18 bẹp lốp xe 58, 98
19 bếp lửa 20, 25, 54
20 bị bỏng vào tay 17, 21
Mơ gì hôm nay?