MƠ THẤY NGỌC - CHIÊM BAO THẤY NGỌC ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy ngọc

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • ngọc
    54, 45, 15

Giải mã giấc mơ thấy ngọc

Chiêm bao thấy ngọc ngà châu báu là điềm báo bạn sắp có tài lộc. 

Chiêm bao thấy đồ vật bằng ngọc thạch, bạn được người giúp sức. 

Chiêm bao thấy ngọc chất thành núi là mộng lành, bạn sắp phát tài, phát lộc. 

Tuy nhiên, nếu bạn mơ thấy mình ôm được nhiều ngọc là điềm dữ, bạn nên cẩn trọng với mọi việc.

Nếu bạn mơ thấy gọc, bạn nên đánh đề con 54, 45, 15

Gợi ý mơ thấy