MƠ THẤY NGÃ - CHIÊM BAO THẤY NGÃ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy ngã

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • ngã
    66, 61, 16

Giải mã giấc mơ thấy ngã

- Chiêm bao thấy ngã té là điềm sa sút, hay phá sản.

- Mơ thấy ngã mà gượng dậy được là có cứu tinh bất ngờ.

- Mơ thấy ngã xuống nước là có điều sợ hãi.

- Mơ thấy ngã ngang qua cửa sổ là mất của.

- Mơ thấy ngã từ trên tuờng hoặc lầu cao xuống là sắp đau nặng, hoăc mất chức.

Bạn nên đánh đề con 66, 61, 16, nếu bạn gặp thấy ngã trong giấc mơ

Gợi ý mơ thấy