MƠ THẤY NÉM - CHIÊM BAO THẤY NÉM ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy ném

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • ném
    05, 65, 85

Giải mã giấc mơ thấy ném

- Mơ thấy có người ném đá trên đất là điềm báo của đi thay người.

 

- Mơ thấy ném bánh đi, nên đề phòng mất cắp hoặc đánh rơi đồ vật

 

- Thấy mình xé bao thư ném đi là hôn nhân sắp thành tựu.

 

- Thấy ném tờ báo đi là điềm sắp mang tai tiếng.

Bạn nên đánh đề con 05, 65, 85, nếu bạn gặp giấc mơ này

Gợi ý mơ thấy