MƠ THẤY MIỆNG - CHIÊM BAO THẤY MIỆNG ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy miệng

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • miệng
    18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Gợi ý mơ thấy