MƠ THẤY LỘI RUỘNG - CHIÊM BAO THẤY LỘI RUỘNG ĐÁNH CON GÌ

>

Mơ thấy lội ruộng

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • lội ruộng
    09, 90, 99

Giải mã giấc mơ thấy lội ruộng

Chiêm bao thấy mình lội dưới ruộng nước mênh mông để cấy là điềm phát đạt, tài lợi đến tới tấp. 

- Thấy tự mình cày ruộng là gia đình sung túc.

- Thấy ruộng lầy lội không cày cấy được là khổ cực đến nơi.

- Thấy phá hoang ruộng là điềm tốt lành.

- Thấy cắt lúa từ đồng ruộng mang về là tài lợi sắp vào.

Mơ thấy lội ruộng, bạn nên đánh đề con 09, 90, 99

Gợi ý mơ thấy