MƠ THẤY HÀNH KINH - CHIÊM BAO THẤY HÀNH KINH ĐÁNH CON GÌ

>

Mơ thấy hành kinh

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • hành kinh
    67, 68

Giải mã giấc mơ thấy hành kinh

Nếu phụ nữ mơ thấy có hành kinh ám chỉ ra rằng họ đang giải thoát khỏi sự căng thẳng và lo âu. Nó là dấu hiệu kết thúc một giai đoạn khó khăn và bắt đầu của sự thư giãn. Tuy nhiên, cũng có thể họ đang từ chối phần nữ tính của bản thân.

Mơ thấy hành kinh, bạn nên đánh đề con 67, 68