MƠ THẤY HÀN BÁNH XE - CHIÊM BAO THẤY HÀN BÁNH XE ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy hàn bánh xe

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • hàn bánh xe
    32, 89

Giải mã giấc mơ thấy hàn bánh xe

- Thấy liệng bánh đi,nên đề phòng mất cắp hoặc đánh rơi đồ vật.

- Thấy bánh xe dọc đường bị gãy là thất bại nặng nề.

- Bánh xe bị kẻ khác đập phá là điềm vợ chồng chia ly.

- Bánh xe cán trúng mình là có người khác phái để ý đến mình.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy hàn bánh xe là 32, 89.

Gợi ý mơ thấy