MƠ THẤY ĐOM ĐÓM - CHIÊM BAO THẤY ĐOM ĐÓM ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy đom đóm

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • đom đóm
    19, 59

Giải mã giấc mơ thấy đom đóm

- Chiêm bao thấy đom đóm bay vào nhà là có người đến cầu cạnh với mình.

- Mơ thấy đom đóm nhấp nhóa trong đ êm tối là sự ao ước trong lòng sắp thành.

- Mơ thấy đom đóm ban ngày là mọi việc bế tắc.

Nếu trong giấc mơ bạn gặp thấy đom đóm, ban nên đánh đề con 19, 59

Gợi ý mơ thấy