MƠ THẤY ĐI LỄ - CHIÊM BAO THẤY ĐI LỄ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy đi lễ

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Gợi ý mơ thấy