MƠ THẤY ĐE DỌA - CHIÊM BAO THẤY ĐE DỌA ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy đe dọa

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Gợi ý mơ thấy