MƠ THẤY CƯỠNG ÉP - CHIÊM BAO THẤY CƯỠNG ÉP ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cưỡng ép

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cưỡng ép
    03, 38, 83

Giải mã giấc mơ thấy cưỡng ép

Chiêm bao thấy cưỡng ép một người đàn bà là tai nạn sắp đến, đề phòng tù tội.

Thấy  cưỡng ép một đứa trẻ là tai nạn bất ngờ.

Cưỡng ép một tiên nữ hay một hồn ma là sắp bị bịnh ngặt nghèo, khó trị.

Cưỡng ép một kẻ tu hành là có hỏa hoạn trong nhà, hoặc có người trong nhà bị chết vì hỏa hoạn.

Bạn nên đánh đề con 03, 38, 83, nếu mơ thấy cưỡng ép.

 

Gợi ý mơ thấy