MƠ THẤY CON DỆP - CHIÊM BAO THẤY CON DỆP ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy con dệp

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • con dệp 82, 85

Giải mã giấc mơ thấy con dệp

- Chiêm bao thấy con dệp bò trên gối là có rắc rối trong gia đình.

- Thấy con dệp chui vào áo quần là kẻ phản trắc ở ngay trong nhà.

- Thấy giết con dệp, có máu là mọi việc được trôi chảy.

- Nếu không máu là bị mắc lừa người thân nhưng vô hại.

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy con dệp : 82, 85

Gợi ý mơ thấy