Mơ thấy chữ số

Bạn mơ thấy gì Cặp số tương ứng
chữ số 22, 82

Gợi ý mơ thấy

âm hộ 17, 71, 21
ân ái 25, 75
ăn cắp xe đạp 34
ăn chay 86, 85
ăn chua 93, 39