MƠ THẤY CHỢ - CHIÊM BAO THẤY CHỢ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy chợ

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • chợ 25, 52

- Mơ thấy chợ búa đang nhóm họp là điềm lợi lộc sắp đến.

- Mơ thấy chợ thưa thớt người là công việc làm ăn bị trở ngại. Nếu thấy chợ đã tan là mọi việc thua lỗ.

- Thấy mình ngồi giữa chợ buôn bán là có kẻ tìm cách hại mình để đoạt của hay địa vị.

- Thấy mình buôn may bán đắt ở chợ là điềm báo nợ nần.

Bạn nên đánh cặp số 25, 52, tương ứng với giấc mơ thấy chợ.

Gợi ý mơ thấy