MƠ THẤY CHÉM NHAU - CHIÊM BAO THẤY CHÉM NHAU ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy chém nhau

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • chém nhau 17, 37, 77

Giải mã giấc mơ thấy chém nhau

Mơ thấy chém nhau với người là điềm có phước lành lớn.

- Mộng thấy bị chém bị thương, có triển vọng tích trữ tiền của 

- Chiêm bao thấy chém lộn với ai là điểm sắp gây tai nạn, nên đề phòng việc xe cộ.

- Thấy bị người khác chém mình mà không có máu là bịnh lâu năm sắp gặp thuốc, có máu nếu trong nhà có người bịnh là điềm chẳng lành.

- Thấy mình bị chém lìa một tay hay một chân là có chuyện nguy hiểm trong công ăn việc làm.

Tham khảo thêm ý nghĩa giấc mơ đánh nhau tại: Mơ thấy đánh nhau, đánh lộn

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy chém nhau: 17, 37, 77

 

Gợi ý mơ thấy