MƠ THẤY CÂY KHẾ - CHIÊM BAO THẤY CÂY KHẾ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cây khế

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cây khế
    07, 70

Giải mã giấc mơ thấy cây khế

Khế, những thứ chua như: chanh, bưởi, bông là những trái tượng trưng của dục tình

Chiêm bao thấy ăn những quả này là điềm có sự sanh tâm trong lòng.

Thấy trèo trên cây hái trái là đã lỡ bước sang ngang, thầm lén làm việc vụng dại. 

Mơ thấy cây khế, bạn nên đánh cặp số: 07, 70

Gợi ý mơ thấy