MƠ THẤY CÂU ĐƯỢC CÁ - CHIÊM BAO THẤY CÂU ĐƯỢC CÁ ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy câu được cá

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • câu được cá
    83, 33

Giải mã giấc mơ thấy câu được cá

Công việc, sự nghiệp của bạn sẽ tiến triển tốt nếu trong giấc mơ, bạn mơ thấy mình đang câu cáNhưng nếu bạn nằm mơ đang câu cá trên ruộng cạn, rất có thể, một số công việc của bạn không đạt hiệu quả như mong muốn.

Ngoại trừ giấc mơ câu phải cá chết, cá câu được ở ao tù nước đọng, hoặc câu xong đem bán, hoặc bị người khác cướp mất “chiến lợi phẩm”, mơ câu được cá chép to là dấu hiệu đáng mừng cho sự nghiệp của bạn. 

Cặp số tương ứng với giấc mơ này là: 83, 33

Gợi ý mơ thấy