MƠ THẤY CÁNH TAY - CHIÊM BAO THẤY CÁNH TAY ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cánh tay

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cánh tay 85, 67

Giải mã giấc mơ thấy cánh tay

- Chiêm bao thấy cánh tay là được phần thưởng xứng đáng.

- Thấy khoanh tay là cha hay mẹ chết.

- Thấy cánh tay dang rộng ra là được nhiều người để ý giúp mình Thấy cánh tay đứt lìa hay bị thương ở cánh tay là có sự chia rẽ giữa anh em hay chị em ruột.

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy cánh tay: 85, 67

Gợi ý mơ thấy