MƠ THẤY CÁI THÌA - CHIÊM BAO THẤY CÁI THÌA ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái thìa

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái thìa 54,63

Giải mã giấc mơ thấy cái thìa

- Chiêm bao thấy cái thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Bạn nên đánh cặp số: 54,63, nếu bạn mơ thấy cái thìa

Gợi ý mơ thấy