MƠ THẤY CÁI MIẾU - CHIÊM BAO THẤY CÁI MIẾU ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái miếu

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái miếu 63, 68

Giải mã giấc mơ thấy cái miếu

- Mơ thấy cái miếu thờ thần tức sẽ đi cầu cạnh.

 

- Chiêm bao thấy lập miếu thờ thần thánh là điềm thịnh vượng.

- Thấy miếu được tô điểm huy hoàng là tiền của vào.

- Thấy miếu bỏ hoang là có sa sút.

- Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Cặp số tương ứng với giấc mơ thấy cái miếu: 63, 68

Gợi ý mơ thấy