MƠ THẤY CÁI MÀN - CHIÊM BAO THẤY CÁI MÀN ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái màn

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái màn 85, 97

Giải mã giấc mơ thấy cái màn

- Chiêm bao thấy treo màn kết tụi là có chuyện vui trong gia đình.

- Thấy gió thổi đứt màn là vợ con, hay chồng có bịnh.

- Thấy màn rách là chồng hay vợ có tà tâm.

- Thấy lấy màn trải giường là sắp có vợ lẻ.

Mơ thấy cái màn, bạn nên đánh cặp số tương ứng: 85, 97

Gợi ý mơ thấy