MƠ THẤY CÁI CHỔI - CHIÊM BAO THẤY CÁI CHỔI ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy cái chổi

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • cái chổi 85, 93

Giải mã giấc mơ thấy cái chổi

- Chiêm bao thấy cầm cái chổi quét nhà hoặc quét phòng là sắp thành công trong công việc giao phó vào tay kẻ khác.

- Nếu cầm cái chổi quét hầm,giếng lạng,ý nghĩa sẽ trái ngược, thất bại gần kề

- Thấy cầm cái chổi quét sân là một tai họa, đề phòng có thể đến tụng đình.

Nếu bạn mơ thấy cái chổi, bạn nên đánh cặp số tương ứng: 85, 93

Gợi ý mơ thấy