MƠ THẤY BÓNG ĐÈN - CHIÊM BAO THẤY BÓNG ĐÈN ĐÁNH CON GÌ

Mơ thấy bóng đèn

Tìm với từ bắt đầu:
  • Bạn mơ thấy gì
  • Cặp số tương ứng
  • bóng đèn 73, 48

Giải mã giấc mơ thấy bóng đèn

- Chiêm bao thấy bóng đèn là được thêm danh vọng.

- Thấy bóng đèn sáng tỏ là lợi vào.

- Đèn bị gió tắt là có kẻ toan ám hại.

- Thấy mình thổi tắt đèn là thoát ách.

Mơ thấy bóng đèn, bạn nên đánh cặp số tương ứng sau: 73, 48

Gợi ý mơ thấy