1. Xổ số Max 3d
  2. »
  3. Xổ số Max 3d thứ 6
  4. »
  5. Xổ số Max 3d ngày 15-10-2021

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 15/10/2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 886 682 57 1tr
Nhất 116 706 756 964 144 350N
Nhì 014 133 198 95 210N
029 288 068
Ba 699 592 502 074 0 100N
796 761 285 567
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000