THỐNG KÊ TẦN SUẤT BỘ, CẶP SỐ LÔ TÔ XỔ SỐ TÂY NINH TỪ 00-99

Thống kê tần suất bộ, cặp số lô tô xổ số Tây Ninh VIP

Thống kê tần suất lô tô xổ số Tây Ninh từ 00-99 theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn có thể xem số lần xuất hiện của các cặp số là bao nhiêu lần trong khoảng thời gian mà mình muốn hoặc theo chế độ mặc định.

Thống kê tần suất lô tô Tây Ninh đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay

 

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Tây Ninh từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
00 0
01 1 1
02 0
03 0
04 1 1 1 3
05 0
06 0
07 1 1
08 1 1
09 1 1
10 1 1
111 1
121 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 1 1
18 1 1
192 2
201 1 2
21 0
22 0
23 0
24 0
25 1 1 2
26 1 1
27 1 1
28 0
29 1 1
30 0
31 0
32 0
33 1 1
34 0
35 1 1
361 1 2
37 0
38 0
39 1 1
40 0
411 1
42 0
43 1 1
44 0
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 1 1
57 1 1
58 1 1
59 1 1 2
60 0
61 2 2
621 1 1 3
631 1
642 2
65 2 2
66 0
671 1
68 0
69 1 1
70 0
71 0
72 0
73 1 1 2
74 1 1
75 0
76 0
771 1
78 1 1
79 2 2 4
80 1 1
81 0
821 1 2
83 1 1
84 1 1
85 0
861 1 2
87 0
88 0
891 1 1 3
902 1 3
91 1 1
92 1 1
93 0
94 0
95 0
96 0
97 1 1
98 1 1
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
79
04
62
89
90
19
20
25
36
59
Số lần về 4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Tây Ninh từ 00-99 theo cặp trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn có thể xem số lần xuất hiện của các cặp số là bao nhiêu lần trong khoảng thời gian mà mình muốn hoặc theo chế độ mặc định.

Thống kê tần suất lô tô Tây Ninh đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay

 

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận