THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ SÓC TRĂNG - XSST

Thống kê tần suất lô tô Sóc Trăng

Thống kê tần suất lô tô xổ số Sóc Trăng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu XS Sóc Trăng cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMN hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Sóc Trăng từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
002 2
01 1 1
02 1 1
03 0
04 0
05 0
06 1 1 2
07 1 1 2
08 1 1
09 0
10 0
11 1 1
12 0
13 1 1
141 1 1 3
15 0
161 1 2
17 1 1
18 0
191 1
20 1 1
21 1 1
22 0
23 1 1
24 1 1
25 0
261 1
27 1 1
281 1
29 1 1
30 0
31 0
321 1
33 1 1
34 1 1
35 1 1 2
36 1 1
37 1 1
38 0
39 1 1
40 1 1
412 1 3
42 0
43 1 1 2
44 1 1 2 4
45 0
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 1 1
521 1
53 0
54 1 1
55 1 3 1 5
56 0
57 0
58 0
591 1
60 2 2
61 0
62 0
63 1 1
64 0
65 0
66 0
67 1 1 2
681 1
69 0
70 0
71 0
72 1 1 2
732 2
74 0
75 0
76 0
77 1 1
78 0
79 1 1
80 1 1
81 1 1
82 0
83 1 1
84 0
85 1 1 1 3
86 0
871 1
88 2 2
89 0
90 1 1
91 1 1 2
92 0
93 3 3
94 1 1 2
95 0
96 1 1 1 3
97 0
98 0
992 1 1 1 5

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
55
99
44
14
41
85
93
96
00
06
Số lần về 5
5
4
3
3
3
3
3
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Sóc Trăng trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Thống kê tần suất cặp lô tô sẽ giúp bạn kiểm tra lô từ 00 – 99 xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất bộ cầu XS Sóc Trăng cho mình.

Xem XS miền Nam chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMN hôm nay

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận