THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ - XSQT

Thống kê tần suất lô tô Quảng Trị

Thống kê tần suất lô tô xổ số Quảng Trị trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn có thể kiểm tra số lần bộ từ 00 – 99 thường xuất hiện bao nhiêu lần trong khoảng thời gian tối thiểu là trong 30 ngày, 60 ngày, và tối đa là 100 ngày.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99 Quảng Trị đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối hơn so với các làm thủ công, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMT hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Quảng Trị từ 24-08-2018 đến 23-09-2018

Ngày
-
tháng
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
Tổng số lần về
001 1 2
01 1 1
02 0
03 1 1
04 0
051 1 2
06 1 1
07 1 1
08 0
09 0
10 0
11 1 1
12 0
13 0
141 1 1 3
15 1 1
16 1 1 1 3
17 0
181 1 2
19 0
20 0
21 1 1
22 2 2
231 1
24 0
25 0
26 0
27 1 1
28 0
291 1
30 0
31 2 1 3
32 1 2 3
33 1 1
34 0
35 0
36 1 1
37 1 1
38 0
39 1 1
40 1 1 2
41 2 2
42 0
43 0
441 1 2
45 1 1
46 0
47 0
48 0
49 0
50 2 2
51 0
521 1
53 1 1
54 0
55 0
56 0
57 0
58 1 1 2
59 0
60 0
611 1 2
621 1
63 0
64 0
65 0
66 1 1 2
67 0
68 1 1
691 1
70 0
71 0
72 0
73 0
74 1 1
75 0
76 0
771 1 2
78 1 1
79 0
801 1 2
81 0
82 0
83 0
84 0
851 1 2
86 0
87 0
88 0
89 1 1
90 1 1
91 0
921 1
931 1
94 0
95 1 1
961 1
971 1 2
98 1 1 2
99 0

Thảo luận