THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ PHÚ YÊN - XSPY

Thống kê tần suất lô tô Phú Yên

Thống kê tần suất lô tô xổ số Phú Yên trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này sẽ giúp bạn kiểm tra các lô 2 số cuối các giải XSPY về ngày nào, số lần về và khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày mở thưởng gần nhất.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99  Phú Yên đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Phú Yên từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
00 1 1
01 0
02 1 1
03 0
041 1
05 0
06 1 1
07 1 1
08 0
09 0
10 1 1 2
11 1 1
12 2 2
13 0
14 0
15 0
16 1 1
17 0
18 1 1
19 0
201 1
21 1 1
222 1 1 4
23 0
24 1 1
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
332 2
34 1 1
35 2 2
36 1 1 2
371 1
38 2 2
391 1 2 4
40 1 1
411 1
42 0
43 1 1
44 0
45 0
46 1 1
47 0
48 1 1
491 1 2
50 0
51 1 1
52 1 1
531 1
54 0
55 0
56 0
57 1 1 2
58 1 1 2
59 1 1
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 0
66 1 1
67 0
68 0
69 1 1
701 1
711 1 2
72 0
73 1 1
74 0
75 0
76 0
77 0
78 2 2
79 1 1
80 1 1
81 0
822 2
83 0
84 1 1
851 1
86 0
87 0
88 0
89 2 2
901 1 1 3
91 0
92 0
93 0
941 1
95 1 1 2
96 0
97 0
98 0
99 2 2

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
22
39
90
10
12
33
35
36
38
49
Số lần về 4
4
3
2
2
2
2
2
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Phú Yên trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này sẽ giúp bạn kiểm tra các lô 2 số cuối các giải XSPY về ngày nào, số lần về và khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày mở thưởng gần nhất.

Thống kê tần suất lô tô từ 00 đến 99  Phú Yên đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt cho mình.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận