THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ NINH THUẬN - XSNT

Thống kê tần suất lô tô Ninh Thuận

Thống kê tần suất lô tô xổ số Ninh Thuận trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Mục này sẽ giúp bạn kiểm tra số lần bộ 00 – 99 xuất hiện, số lần về trong ngày, về ngày nào và khoảng cách giữa các lần về bao nhiêu trong khoảng thời gian mà bạn lựa chọn.

Thống kê tần suất lô tô theo cặp từ 00 đến 99 Ninh Thuận đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Ninh Thuận từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
00 1 1 2
01 0
02 0
03 0
04 1 1
051 1 2
06 1 1
07 0
08 1 1
09 0
10 1 1
111 1
12 1 1
13 1 1
14 0
15 0
16 1 1
17 1 1 2
181 1 1 3
191 1
201 1 2
21 0
22 1 1
23 0
24 0
25 1 1
26 0
27 0
281 1
29 0
30 0
311 1 2
32 1 1
33 1 1
341 1
35 0
36 0
37 0
38 1 1
39 2 2
40 1 1
41 0
42 1 1
431 1
44 1 1 2
45 0
46 0
47 1 1
48 0
49 1 1
501 1
51 0
52 0
53 0
54 1 1
55 0
56 0
57 1 1
58 0
59 1 1
60 1 1
61 0
621 1
63 0
64 0
651 1
66 1 1
671 1 1 3
681 1
69 2 2
70 0
711 1 1 3
72 0
73 1 1
74 0
75 0
76 2 2
77 1 1
78 0
79 1 1 2
80 1 1 2
81 0
82 2 2
831 1
84 0
85 0
861 1 2
87 1 1
88 0
89 0
90 1 1
91 0
921 1
93 0
94 1 1
95 0
96 0
97 0
98 0
99 0

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
18
67
71
00
05
17
20
31
39
44
Số lần về 3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Ninh Thuận trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Mục này sẽ giúp bạn kiểm tra số lần bộ 00 – 99 xuất hiện, số lần về trong ngày, về ngày nào và khoảng cách giữa các lần về bao nhiêu trong khoảng thời gian mà bạn lựa chọn.

Thống kê tần suất lô tô theo cặp từ 00 đến 99 Ninh Thuận đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

Xổ số miền Trung hôm nay

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận