THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔ TÔ XỔ SỐ GIA LAI - XSGL

Thống kê tần suất lô tô Gia Lai

Thống kê tần suất lô tô xổ số Gia Lai trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này sẽ giúp cho bạn kiểm tra số lần lô từ 00 – 99 xuất hiện, ra vào ngày nào, khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian mà mình lựa chọn.

Thống kê tần suất cặp lô tô Gia Lai đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR hôm nay

Chọn bộ số cần thống kê

 Chọn tất cả  Xóa tất cả
 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99

Kết quả thống kê tần suất loto Gia Lai từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Ngày
-
tháng
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
Tổng số lần về
00 0
01 1 1
02 1 1
031 1
04 0
05 1 1
06 0
07 0
08 1 1
09 1 1
10 0
11 1 1
12 1 1
13 0
14 0
151 1
16 0
17 1 1
182 2
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 1 1
25 0
26 1 1
27 0
28 3 1 4
291 1
301 1 2
31 0
321 2 3
33 1 1
34 0
35 0
36 1 1
37 2 2
381 1
391 1
40 0
41 0
42 0
43 0
44 1 1
45 0
46 1 1
47 1 1
48 2 2
49 1 1
501 1
51 0
521 1 2
53 1 1 2
54 1 1
55 0
56 1 1
57 0
58 0
59 0
602 2
61 1 1
62 1 1
63 0
64 0
65 1 1
66 0
671 1 2
681 1
69 0
70 1 1
71 1 1
72 0
73 0
74 1 1
75 1 1 2
76 0
77 1 1
78 0
79 0
80 0
81 1 1 2
82 0
83 2 2
84 0
85 0
861 1
871 1 2
88 1 1
891 1
90 0
91 2 2
92 0
93 0
94 0
95 0
96 1 1
97 0
98 2 2
99 1 1

Danh sách số về nhiều nhất từ 22-10-2019 đến 21-11-2019

Bộ số
28
32
18
30
37
48
52
53
60
67
Số lần về 4
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Thống kê tần suất lô tô xổ số Gia Lai trong 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảng này sẽ giúp cho bạn kiểm tra số lần lô từ 00 – 99 xuất hiện, ra vào ngày nào, khoảng cách giữa các lần về trong khoảng thời gian mà mình lựa chọn.

Thống kê tần suất cặp lô tô Gia Lai đều được xử lý thông qua hệ thống máy tính, đảm bảo khoa học và độ chính xác tuyệt đối, giúp người chơi có thể tham khảo lựa chọn tốt nhất.

Xem XS miền Trung chiều tối hôm nay trực tiếp nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào tại:

XSMTR hôm nay

Thảo luận kết quả xổ số

Thảo luận